ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _2023

EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023

Το KEK της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Παράρτημα Θεσσαλίας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Κωδικός Πιστοποίησης 1111-1075), δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών, εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β’ και Γ΄ κατηγορία.

Μετά την επιμόρφωση οι συμμετέχοντες μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους και δεν χρειάζεται να αναθέσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε άτομο εκτός επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης.

Οι ώρες κατάρτισης είναι για:

 • Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας 10 ώρες (5 ώρες /ημέρα) κόστος 50€.
 • Β’ κατηγορία επικινδυνότητας 35 ώρες (5 ώρες /ημέρα) κόστος 100€ (καταβάλλεται σε 2 δόσεις)

Δικαιολογητικά τα οποία θα μας αποστείλετε :

 • Αίτηση
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση μητρώου επιχείρησης από το taxisnet (ΚΑΔ)
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση νομικών προσώπων επιχείρησης από το taxisnet ή καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση που δεν πρόκειται για ατομική)
 • καταθετήριο

Επισυνάπτεται αίτηση 2023

ΑΙΤΗΣΗ Τ.Α_2023

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Αξιότιμε κ.Διοικητά,

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 ορίζεται με έναρξη την 21η Νοεμβρίου 2022 και λήγει την 20η Δεκεμβρίου 2022.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, έως το τέλος Μαρτίου 2023. Αιτιολογώντας το αίτημά μας σημειώνουμε τα εξής:

 1. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ αποτελούν βασική πηγή εσόδων και κύριο παράγοντα βιωσιμότητας των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών της χώρας μας (Σύλλογοι – Σωματεία)
 2. Δεν θα καταφέρουν να καταρτιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος:
 • Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προγραμμάτων (περίπου ένας μήνας) είναι αρκετά σύντομο
 • Τα ωράρια εργασίας (πρωί – απόγευμα) και λίγο πριν την εορταστική περίοδο διευρυμένα, περιορίζουν τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες κατάρτισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είμαστε βέβαιοι πως κατανοείτε την κατάσταση και τη δυσμενή θέση που βρίσκονται οι ΦΕΕ και πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη υλοποίησης της πλειοψηφίας των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημά μας και  προχωρήσετε σε παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 έως και τέλη Μαρτίου 2023.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

 

ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας σε συνέχεια επίσημης ανακοίνωσης του ΟΑΕΔ, ενημερώνει πως έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1655/38/01-11-2022 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και την υπ’ αριθμό 5948/38/08-11-2022 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων ξεκινά την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 20η Δεκεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Η ΟΕΒΕ Μαγνησίας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2022 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης  εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ(1-49)  αλλά και νεοεισερχομένων  στην αγορά εργασίας. Επιπλέον στόχος της ΟΕΒΕ Μαγνησίας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 μέχρι 49 άτομα, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών σε θεματικά αντικείμενα του κάθε κλάδου ή γενικότερα οριζόντια θέματα κατάρτισης(πληροφορική, υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα κ.λ.π.) και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ του Νομού. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) πρόγραμμα, θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα και θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος από Πιστοποιημένο ΚΕΚ.

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας, η ΟΕΒΕ Μαγνησίας και Β.Σποράδων, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Ν.Ιωνίας «Ο Άγιος Χριστόφορος» και το Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας συμμετέχουν στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, για την στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  έχουν ήδη διανύσει μια σκληρή οικονομική κρίση και μια υγειονομική. Οι αυξήσεις στην ενέργεια και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς, έχουν φέρει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, η κατανάλωση και κατ’ επέκταση οι τζίροι έχουν μειωθεί δραματικά και οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. Ήδη μετράμε λουκέτα.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και ζητάμε επαρκή σχεδιασμό και λήψη μέτρων ουσιαστικής στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων –  ελεύθερων επαγγελματιών. Τα βασικά μας αιτήματα για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων: 

Χρηματοδότηση – ρευστότητα

 • Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας. Η δέσμευση του λογαριασμού αποτελεί εμπόδιο της ρευστότητας και της κάλυψης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.
 • Επιστρεπτέες προκαταβολές ως μόνιμο μέτρο χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθήσει ουσιαστικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία είναι «εκτός» χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Θέσπιση ειδικού προγράμματος επιχορηγήσεων & χαμηλότοκων δανείων, ειδικά προσανατολισμένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πραγματική ανάγκη η σύνταξη όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και την ρεαλιστική κατάσταση που βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Ουσιαστική συμμετοχή των ΜΜΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Ανάσχεση διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους

 • Αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα, αφαίρεση από το ιδιωτικό χρέος όλων των προστίμων και των τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί, διαγραφή μέρους του κεφαλαίου για το χρέος που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις των 240 δόσεων.
 • Καθιέρωση μίας λειτουργικής πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία.
 • Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από την Εφορία, τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση.
 • Προσαρμογή – μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking , πληρωμών προς ΔΕΚΟ κλπ) στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
 • Δυνατότητα νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών προς ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης.
 • Αναστολή πλειστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση
 • Άρση της δυνατότητας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημαίνει κλείσιμο της επιχείρησης.

 

Ενεργειακή κρίση και άνοδος του ενεργειακού κόστους

 • Μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να μειωθούν οι τελικές τιμές κατανάλωσης.
 • Αποσύνδεση της αποζημίωσης των παραγωγών από το κόστος του ακριβότερου προμηθευτή όπως συμβαίνει σήμερα.
 • Ενίσχυση της λιγνιτικής παραγωγής. Άμεσα πρέπει να ξεπερασθούν τα εμπόδια που δημιουργεί η απόφαση βίαιης απολιγνιτοποίησης που οδήγησε στην πρόωρη συνταξιοδότηση έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού και στην απόσυρση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση και νομοθετική διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας σε ταράτσες μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώστε να εξασφαλισθεί τόσο η πράσινη μετάβαση όσο και η πτώση της τιμής του ρεύματος ανά καταναλωτή.
 • Συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

 

Φορολογικά ζητήματα

 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους ,στο πλαίσιο της ισονομίας.
 • Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά).
 • Περεταίρω μείωση της φορολόγησης.

 

Εργασιακά – ΕΓΣΣΕ

 • Επαναφορά της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Κοινωνικών Εταίρων να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

 

            Καλούμε όλους τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους της Μαγνησίας να συμμετέχουν στη συγκέντρωση την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου. Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για τους πληττόμενους Συναδέλφους μας και για όσους έχουν κλείσει. Προβάλλουμε τη δυσαρέσκειά μας για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για την ανεπαρκή στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

 

Εκ μέρους των

Διοικητικών Συμβουλίων

 1. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Καναβιτσά Δωροθεά

 1. ΟΕΒΕ Μαγνησίας & Β.Σποράδων

Πρόεδρος Τσουράπας Κωνσταντίνος

 1. Εμπορικός Σύλλογος Βόλου

Πρόεδρος Οντόπουλος Απόστολος

 1. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Ν.Ιωνίας «Ο Άγιος Χριστόφορος»

Πρόεδρος Φιλίππου Δημήτριος

 1. Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Τύμπας Στέφανος

ΜΕΧΡΙ 16/10/2022 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας υπενθυμίζει πως η προθεσμία υποβολής προτάσεως των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 έχει παραταθεί έως 16/10/2022.

Στόχος προγράμματος

Η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων οι οποίες είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στην ΟΕΒΕΜ και οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό.
 2. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στην ΟΕΒΕΜ και οι απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό
 3. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:
 • όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
 • να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Διάρκεια προγράμματος – Επίδομα

40 ώρες – 10 ημέρες – εκτός ωρών εργασίας – 200 € (5€ / ώρα κατάρτισης)

Επικοινωνία

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)

Πρόγραμμα υποτροφιών σε συνεργασία με το ΙΕΚ Δήμητρα

Αγαπητοί Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες,

Η ΟΕΒΕΜ σε συνεργασία με το ΙΕΚ Δήμητρα προσφέρει μία (1) υποτροφία σπουδών (50% έκπτωση διδάκτρων) στα Μέλη μας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Δύναται η δυνατότητα σε εν δυνάμει σπουδαστές να λάβουν μία ολοκληρωμένη κατάρτιση στους εξής τομείς:

 • Οικονομία – Διοίκηση
 • Πληροφορική & Τεχνολογικών Εφαρμογών
 • Επαγγέλματα Υγείας
 • Μόδα & Ομορφιά
 • Τουρισμός &Εστίαση
 • Παιδαγωγικά & Αθλητισμός
 • Αγροτικά & Τεχνικά Επαγγέλματα
 • Εφαρμοσμένων – Καλλ/κων Σπουδών & ΜΜΕ

Ο Δικαιούχος της Υποτροφίας θα προκύψει μεταξύ των υποψηφίων σπουδαστών που θα έχουν καταθέσει την επισυναπτόμενη αίτηση μέχρι 19/10/2022 στα γραφεία της ΟΕΒΕΜ. Η κλήρωση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Δήμητρα παρουσία εκπροσώπων της ΟΕΒΕΜ και των υποψήφιων σπουδαστών στις 20/10/2022. Η ΟΕΒΕΜ εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία στον τυχερό της κλήρωσης και σε όλους τους σπουδαστές.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα Μέλη σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία της ΟΕΒΕΜ στο 24210 32780 ή στο ΙΕΚ Δήμητρα 2421038333 .

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ_ΟΕΒΕΜ 2022-23

 

Η ΟΕΒΕΜ στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Πάνο Σκουρλέτη και επαγγελματικούς φορείς της Μαγνησίας (23.09.2022)

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Πάνο Σκουρλέτη και επαγγελματικούς φορείς της Μαγνησίας.
Ο Β’ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Φόβος εκπροσώπησε την ΟΕΒΕΜ και παρουσίασε την σημερινή κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι αντιμέτωπες με τις συνέπειες της πανδημίας και την ενεργειακή κρίση.
Για να μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις, είναι αναγκαία η χρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης με χαμηλά επιτόκια και η στοχευμένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με μικροπιστώσεις στο ύψος του 30% του τζίρου τους.
Επίσης, ο κος Φόβος σημείωσε πως η οικονομία της χώρας χρειάζεται ενιαίο μακροχρόνιο προγραμματισμό, που θα έχει στόχο την ανάπτυξη της χώρας και λαμβάνει υπόψη φορολογικούς, ασφαλιστικούς δείκτες κτλ.
Τέλος, αναφορά έγινε σε θέματα ενέργειας, ενοίκια επιχειρήσεων, μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης, μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης κτλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας σε συνέχεια επίσημης ανακοίνωσης του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ενημερώνει πως η διαδικασία υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη. Αριθμ. Απόφασης ΔΣ ΟΑΕΔ 2262/52/10-05-2022 (ΦΕΚ 2280/Β/10-05-2022). Η εγκύκλιος του προγράμματος έχει αναρτηθεί στο laek.oaed.gr . Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Η ΟΕΒΕ Μαγνησίας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2022 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης  εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ(1-49)  αλλά και νεοεισερχομένων  στην αγορά εργασίας. Επιπλέον στόχος της ΟΕΒΕ Μαγνησίας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 μέχρι 49 άτομα, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών σε θεματικά αντικείμενα του κάθε κλάδου ή γενικότερα οριζόντια θέματα κατάρτισης(πληροφορική, υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα κ.λ.π.) και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ του Νομού. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) πρόγραμμα, θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα και θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος από Πιστοποιημένο ΚΕΚ. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται δια ζώσης και πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Κάθε χρόνο την ίδια περίοδο οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων. Φέτος είναι μια ακόμα ιδιαίτερη χρονιά, μια δύσκολη συγκυρία για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα προβλήματα της καθημερινότητας όσο και της πανδημίας.

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη και οφείλουμε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση με στόχο την εμπέδωση ενός σταθερού πλαισίου αρχών και αξιών, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι μία πρώτη δοκιμασία που ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί στην πορεία προς την ενηλικίωση και ευχόμαστε όλα τα παιδιά να πετύχουν. Αν κάποιοι δεν τα καταφέρουν, δεν πρέπει να απογοητευτούν. Υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή. Είναι σημαντικό σε κάθε σταθμό της ζωής σας να έχετε καθαρό μυαλό και πίστη στις δυνατότητές σας.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και υπομονή στις οικογένειες και συγχαρητήρια σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατάφερε να προετοιμάσει τους μαθητές σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία.

Ημερίδα: «Προοπτικές Ανάπτυξης & Ευκαιρίες στις Μικρές και Πολύ Μικρές Μεταποιητικές Επιχειρήσεις»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Προοπτικές Ανάπτυξης & Ευκαιρίες στις Μικρές και Πολύ Μικρές Μεταποιητικές Επιχειρήσεις» στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία της ΟΕΒΕΜ και συνέχεια προηγούμενης ημερίδας με θέμα «Οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μετά-Covid-19 εποχή. Προοπτικές & Ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021.  Η ημερίδα διεξήχθη με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Τους παρόντες καλωσόρισε η Πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ Δωροθέα Καναβιτσά, η οποία αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ειδικά τους τελευταίους μήνες με την ενεργειακή κρίση και τις μεγάλες ελλείψεις πρώτων υλών, καθώς και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης από το Κράτος. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο οποίος ανέφερε πως τα τελευταία δύο χρόνια δημιουργούνται νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις όμως οι συνθήκες δεν ευνοούν την βιωσιμότητα και την εξέλιξή τους.

Η πρώτη τοποθέτηση έγινε από την κα Αντωνίου Θεοδώρα – Βέατρις, Έφορο Επιχειρηματικότητας Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η οποία επισήμανε πως η μεταποιητική βιομηχανία συμβάλλει κατά 14,7% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της παραγωγής στη Μαγνησία και σημείωσε στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία τρεις παράγοντες «Προσέλκυση επενδύσεων, Παραγωγή σύγχρονων και ανταγωνιστικών προϊόντων και Συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας».

Η δεύτερη τοποθέτηση έγινε από τον Δρ. Θεόδωρο Μεταξά, Αναπλ. Καθηγητή Οικονομικής Ανάπτυξης Δ/ντής του ΜΠΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού’ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σε κλίμα διαδραστικότητας με το ακροατήριο, έγινε μια μικρή ανάλυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ενώ επισήμανε πως «Πρέπει να μελετηθεί η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα μιας περιοχής για την δημιουργία ενός σχεδίου ανάπτυξης και προοπτικής. Η συνεργασία των τοπικών Φορέων και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι απαραίτητη».

Η τρίτη και τελευταία τοποθέτηση έγινε από τον Δρ. Δημήτρη Γιακούλα, Επιστημονικό Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο οποίος ανέφερε πως η μεταποίηση αποτέλεσε τον κινητήρα ανάπτυξης από την 1η έως την 4η βιομηχανική επανάσταση και πως υπάρχει ανάγκη για επιστροφή της βιομηχανίας στις ανεπτυγμένες χώρες – reshoring. Η Ελλάδα πρέπει να βρει μια θέση στην αλυσίδα αξίας που θα δημιουργηθεί στα Βαλκάνια. Επίσης, σημείωσε πως «Θέλουμε ξένες επενδύσεις στη χώρα που θα δρουν συμπληρωματικά με την εγχώρια μεταποίηση και δεν θα την υποκαταστήσουν».

Τέλος ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από εκπροσώπους φορέων και Πρωτοβάθμιων Σωματείων Μελών της ΟΕΒΕΜ, στις οποίες δόθηκαν απαντήσεις από τους ομιλητές.

Ως τελικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως η Πολιτεία και οι κατά τόπους Αρχές (Περιφέρειες και Δήμοι), Φορείς (Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, Σωματεία κτλ) και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πρέπει να συνεργαστούν και να συντάξουν ένα σχέδιο στοχευμένο, εστιάζοντας στις ανάγκες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περιοχής, προκειμένου να επέλθει ανάκαμψη και εξέλιξη στον μεταποιητικό κλάδο.  Η Θεσσαλία και ειδικά η Μαγνησία είναι μια πραγματικά χαρισματική περιοχή, η οποία όμως δεν έχει αξιοποιηθεί.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι κ.κ. : Πρόεδρος Αριστοτέλης Μπασδάνης, Γεν. Γραμματέας Βασίλειος Ζαχείλας και Μέλη ΔΣ του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Επρόσωπος Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Γεωργία Φράγκου, Πρόεδρος ΟΕΒΕ Μαγνησίας & Β.Σποράδων Κωνσταντίνος Τσουράπας, Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Βόλου Απόστολος Δαλιάνης και Εκπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων Μελών της ΟΕΒΕΜ.

Θερμές ευχαριστίες στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για τη στήριξη που παρέχει πάντα στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας.

Η ΟΕΒΕΜ θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους επιχειρηματίες με δράσεις συνδικαλιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, δράσεις ενημέρωσης και διεκδικήσεων. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε μέσα από ένα υγιές δίκτυο επικοινωνίας, συνεργασίας και συνέργιας.