ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΕΒΕΜ

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προέκυψε μετά την τέλεση των αρχαιρεσιών της 28/3/2018 και την νέα σύνθεση στις 3/12/2018.

Πρόεδρος
Τρύφων Πλαστάρας

Α’ Αντιπρόεδρος
Λαλίτσας Ευάγγελος

Β΄ Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Τόπας

Γεν. Γραμματέας
Δωροθέα Καναβιτσά

Αναπληρωτής Γραμματέας
Νικόλαος Πλουμιστός

Ταμίας
Ιωάννης Φόβος

Αναπληρωτής Ταμίας
Νικόλαος Τσίρος

Έφορος
Αθανάσιος Μόσχος

Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων
Τσούπρος Απόστολος

Μέλη
Κοντάκης Ματθαίος (Μάνθος)

Γκάλιος Γεώργιος

Ελεγκτική Επιτροπή
Πλαστάρας Ελευθέριος (Πρόεδρος)
Μαρκόπουλος Γεράσιμος
Γκάγκας Γεώργιος

Αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΒΕΕ
Τρύφων Πλαστάρας
Νικόλαος Τσίρος
Βασίλειος Τόπας
Κωνσταντίνος Πελεκούδας