ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _2023

EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023

Το KEK της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Παράρτημα Θεσσαλίας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Κωδικός Πιστοποίησης 1111-1075), δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών, εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β’ και Γ΄ κατηγορία.

Μετά την επιμόρφωση οι συμμετέχοντες μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους και δεν χρειάζεται να αναθέσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε άτομο εκτός επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης.

Οι ώρες κατάρτισης είναι για:

 • Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας 10 ώρες (5 ώρες /ημέρα) κόστος 50€.
 • Β’ κατηγορία επικινδυνότητας 35 ώρες (5 ώρες /ημέρα) κόστος 100€ (καταβάλλεται σε 2 δόσεις)

Δικαιολογητικά τα οποία θα μας αποστείλετε :

 • Αίτηση
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση μητρώου επιχείρησης από το taxisnet (ΚΑΔ)
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση νομικών προσώπων επιχείρησης από το taxisnet ή καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση που δεν πρόκειται για ατομική)
 • καταθετήριο

Επισυνάπτεται αίτηση 2023

ΑΙΤΗΣΗ Τ.Α_2023

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΕΒΕΜ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας στηρίζει την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, για διαμαρτυρία και αποχή τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 ενάντια στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την χωρίς διαβούλευση οριζόντια εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και την γενικότερη κυβερνητική αδιαφορία.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, διανύοντας την υγειονομική κρίση και την ενεργειακή, που έχουν μετατραπεί σε οικονομική κρίση. Τα χρέη έχουν συσσωρευτεί, ενώ η ρευστότητα είναι ανύπαρκτη. Η ακρίβεια και οι χαμηλές αποδοχές συρρικνώνουν συνεχώς το διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που επηρεάζει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων κατά 10% το 2023 δρομολογείται, παρά τα αιτήματα των Συνδικαλιστικών και Λοιπών Οργάνων για πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών, για όσο διάστημα διαρκεί η τρέχουσα κρίση ακρίβειας. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις προστίθεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Δυστυχώς, οι Αρμόδιοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα υπομνήματα και τις διαμαρτυρίες μας για ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και δεν προχωρούν στη λήψη μέτρων για την διάσωση των επαγγελματιών. Θα υπάρξει συνέχεια των διαμαρτυριών ενάντια στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου και τους υπόλοιπους φορείς.

Παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Αξιότιμε κ.Διοικητά,

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 ορίζεται με έναρξη την 21η Νοεμβρίου 2022 και λήγει την 20η Δεκεμβρίου 2022.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, έως το τέλος Μαρτίου 2023. Αιτιολογώντας το αίτημά μας σημειώνουμε τα εξής:

 1. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ αποτελούν βασική πηγή εσόδων και κύριο παράγοντα βιωσιμότητας των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών της χώρας μας (Σύλλογοι – Σωματεία)
 2. Δεν θα καταφέρουν να καταρτιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος:
 • Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προγραμμάτων (περίπου ένας μήνας) είναι αρκετά σύντομο
 • Τα ωράρια εργασίας (πρωί – απόγευμα) και λίγο πριν την εορταστική περίοδο διευρυμένα, περιορίζουν τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες κατάρτισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είμαστε βέβαιοι πως κατανοείτε την κατάσταση και τη δυσμενή θέση που βρίσκονται οι ΦΕΕ και πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη υλοποίησης της πλειοψηφίας των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημά μας και  προχωρήσετε σε παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 έως και τέλη Μαρτίου 2023.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

 

ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας σε συνέχεια επίσημης ανακοίνωσης του ΟΑΕΔ, ενημερώνει πως έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1655/38/01-11-2022 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και την υπ’ αριθμό 5948/38/08-11-2022 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων ξεκινά την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 20η Δεκεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Η ΟΕΒΕ Μαγνησίας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2022 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης  εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ(1-49)  αλλά και νεοεισερχομένων  στην αγορά εργασίας. Επιπλέον στόχος της ΟΕΒΕ Μαγνησίας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 μέχρι 49 άτομα, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών σε θεματικά αντικείμενα του κάθε κλάδου ή γενικότερα οριζόντια θέματα κατάρτισης(πληροφορική, υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα κ.λ.π.) και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ του Νομού. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) πρόγραμμα, θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα και θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος από Πιστοποιημένο ΚΕΚ.

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)

ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας (ΟΕΒΕΜ) ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της ΓΣΕΒΕΕ, πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε συνεργασία με την ΟΕΒΕ Μαγνησίας και Β.Σποράδων, τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Ν.Ιωνίας «Ο Άγιος Χριστόφορος», το Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιομηχανικών Ειδών Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΒΕΕΛΑ). Η Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 στην Πλατεία του Αγ.Νικολάου.

Αρχικά τη συγκέντρωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ.Αριστοτέλης Μπασδάνης. Στη συνέχεια έκαναν τοποθετήσεις οι κ.κ. Πρόεδρος ΟΕΒΕΜ κα Δωροθέα Καναβιτσά, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου κ.Απόστολος Οντόπουλος, Πρόεδρος ΟΕΒΕ Μαγνησίας κ.Κωνσταντίνος Τσουράπας, Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Ν.Ιωνίας «Ο Άγιος Χριστόφορος» κ. Δημήτριος Φιλίππου και Πρόεδρος Σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας κ.Στέφανος Τύμπας.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων Μελών της ΟΕΒΕΜ και αντιπροσωπείες Επαγγελματικών Οργάνων, δηλώνοντας την αγανάκτηση και την δυσαρέσκεια για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και την ανεπαρκή στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Στο χώρο της συγκέντρωσης τοποθετήθηκε ένας πίνακας στον οποίο αναρτήθηκαν λογαριασμοί ενέργειας επιχειρήσεων της Μαγνησίας με την ένδειξη «Δεν Εξοφλείται».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Μαγνησίας, ζητώντας τη λήψη μέτρων έναντι της ακρίβειας και της υπερχρέωσης από όλους τους Αρμόδιους.

 

Αιτήματα:

 • Χρηματοδότηση – ρευστότητα
 • Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας.
 • Επιστρεπτέες προκαταβολές ως μόνιμο μέτρο χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 • Αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Θέσπιση ειδικού προγράμματος επιχορηγήσεων & χαμηλότοκων δανείων, ειδικά προσανατολισμένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Ουσιαστική συμμετοχή των ΜΜΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Ανάσχεση διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους
 • Αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα, αφαίρεση από το ιδιωτικό χρέος όλων των προστίμων και των τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί, διαγραφή μέρους του κεφαλαίου για το χρέος που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις των 240 δόσεων.
 • Καθιέρωση μίας λειτουργικής πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία.
 • Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από την Εφορία, τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση.
 • Προσαρμογή – μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking , πληρωμών προς ΔΕΚΟ κλπ) στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
 • Δυνατότητα νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών προς ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης.
 • Αναστολή πλειστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση
 • Άρση της δυνατότητας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.
 • Ενεργειακή κρίση και άνοδος του ενεργειακού κόστους
 • Μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να μειωθούν οι τελικές τιμές κατανάλωσης.
 • Αποσύνδεση της αποζημίωσης των παραγωγών από το κόστος του ακριβότερου προμηθευτή όπως συμβαίνει σήμερα.
 • Ενίσχυση της λιγνιτικής παραγωγής. Άμεσα πρέπει να ξεπερασθούν τα εμπόδια που δημιουργεί η απόφαση βίαιης απολιγνιτοποίησης που οδήγησε στην πρόωρη συνταξιοδότηση έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού και στην απόσυρση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση και νομοθετική διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας σε ταράτσες μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώστε να εξασφαλισθεί τόσο η πράσινη μετάβαση όσο και η πτώση της τιμής του ρεύματος ανά καταναλωτή.
 • Συγκράτηση του ενεργειακού κόστους
 • Φορολογικά ζητήματα
 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους ,στο πλαίσιο της ισονομίας.
 • Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά).
 • Περεταίρω μείωση της φορολόγησης.
 • Εργασιακά – ΕΓΣΣΕ
 • Επαναφορά της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Κοινωνικών Εταίρων να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ο αγώνας για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Μαγνησίας συνεχίζεται!

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας, η ΟΕΒΕ Μαγνησίας και Β.Σποράδων, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Ν.Ιωνίας «Ο Άγιος Χριστόφορος» και το Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας συμμετέχουν στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, για την στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  έχουν ήδη διανύσει μια σκληρή οικονομική κρίση και μια υγειονομική. Οι αυξήσεις στην ενέργεια και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς, έχουν φέρει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, η κατανάλωση και κατ’ επέκταση οι τζίροι έχουν μειωθεί δραματικά και οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. Ήδη μετράμε λουκέτα.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και ζητάμε επαρκή σχεδιασμό και λήψη μέτρων ουσιαστικής στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων –  ελεύθερων επαγγελματιών. Τα βασικά μας αιτήματα για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων: 

Χρηματοδότηση – ρευστότητα

 • Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας. Η δέσμευση του λογαριασμού αποτελεί εμπόδιο της ρευστότητας και της κάλυψης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.
 • Επιστρεπτέες προκαταβολές ως μόνιμο μέτρο χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθήσει ουσιαστικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία είναι «εκτός» χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Θέσπιση ειδικού προγράμματος επιχορηγήσεων & χαμηλότοκων δανείων, ειδικά προσανατολισμένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πραγματική ανάγκη η σύνταξη όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και την ρεαλιστική κατάσταση που βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Ουσιαστική συμμετοχή των ΜΜΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Ανάσχεση διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους

 • Αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα, αφαίρεση από το ιδιωτικό χρέος όλων των προστίμων και των τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί, διαγραφή μέρους του κεφαλαίου για το χρέος που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις των 240 δόσεων.
 • Καθιέρωση μίας λειτουργικής πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία.
 • Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από την Εφορία, τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση.
 • Προσαρμογή – μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking , πληρωμών προς ΔΕΚΟ κλπ) στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
 • Δυνατότητα νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών προς ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης.
 • Αναστολή πλειστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση
 • Άρση της δυνατότητας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημαίνει κλείσιμο της επιχείρησης.

 

Ενεργειακή κρίση και άνοδος του ενεργειακού κόστους

 • Μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να μειωθούν οι τελικές τιμές κατανάλωσης.
 • Αποσύνδεση της αποζημίωσης των παραγωγών από το κόστος του ακριβότερου προμηθευτή όπως συμβαίνει σήμερα.
 • Ενίσχυση της λιγνιτικής παραγωγής. Άμεσα πρέπει να ξεπερασθούν τα εμπόδια που δημιουργεί η απόφαση βίαιης απολιγνιτοποίησης που οδήγησε στην πρόωρη συνταξιοδότηση έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού και στην απόσυρση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση και νομοθετική διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας σε ταράτσες μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώστε να εξασφαλισθεί τόσο η πράσινη μετάβαση όσο και η πτώση της τιμής του ρεύματος ανά καταναλωτή.
 • Συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

 

Φορολογικά ζητήματα

 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους ,στο πλαίσιο της ισονομίας.
 • Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά).
 • Περεταίρω μείωση της φορολόγησης.

 

Εργασιακά – ΕΓΣΣΕ

 • Επαναφορά της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Κοινωνικών Εταίρων να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

 

            Καλούμε όλους τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους της Μαγνησίας να συμμετέχουν στη συγκέντρωση την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου. Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για τους πληττόμενους Συναδέλφους μας και για όσους έχουν κλείσει. Προβάλλουμε τη δυσαρέσκειά μας για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για την ανεπαρκή στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

 

Εκ μέρους των

Διοικητικών Συμβουλίων

 1. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Καναβιτσά Δωροθεά

 1. ΟΕΒΕ Μαγνησίας & Β.Σποράδων

Πρόεδρος Τσουράπας Κωνσταντίνος

 1. Εμπορικός Σύλλογος Βόλου

Πρόεδρος Οντόπουλος Απόστολος

 1. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Ν.Ιωνίας «Ο Άγιος Χριστόφορος»

Πρόεδρος Φιλίππου Δημήτριος

 1. Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Τύμπας Στέφανος

ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας (ΟΕΒΕΜ), σε συνέχεια επιστολής της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στηρίζει και επισημαίνει την αναγκαιότητα παγώματος των ασφαλιστικών εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων για το 2023.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο». Τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται συνεχώς, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πολλαπλασιάζονται και η ρευστότητα είναι τρομακτικά μειωμένη. Βασική αιτία των παραπάνω είναι το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας και η μειωμένη ζήτηση από τους καταναλωτές που δεν μπορούν να κάνουν ούτε τις αγορές των βασικών αγαθών. Ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο έφτασε στο 12% και συνεχώς αυξάνεται.

Πώς θα αναπροσαρμοσθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων με κριτήριο την ετήσια αύξηση του πληθωρισμού; Πώς θα πληρωθούν οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών; Ήδη υπάρχει μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που οφείλουν παλαιότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα αναγκαστούν οι μη μισθωτοί να επιλέξουν χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες για να ισορροπήσουν τη διαφορά των αυξήσεων. Άρα τα έσοδα από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και όχι νέα εμπόδια στην επιβίωσή τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Η Κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, διαφορετικά θα χαθεί η εξόφληση κάθε οφειλής που έχει δημιουργηθεί στη διάρκεια της πανδημίας και θα προκύπτουν νέες, με τελικό αποτέλεσμα τα λουκέτα των επιχειρήσεων και την αύξηση της ανεργίας.

ΜΕΧΡΙ 16/10/2022 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας υπενθυμίζει πως η προθεσμία υποβολής προτάσεως των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 έχει παραταθεί έως 16/10/2022.

Στόχος προγράμματος

Η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων οι οποίες είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στην ΟΕΒΕΜ και οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό.
 2. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στην ΟΕΒΕΜ και οι απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό
 3. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:
 • όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
 • να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Διάρκεια προγράμματος – Επίδομα

40 ώρες – 10 ημέρες – εκτός ωρών εργασίας – 200 € (5€ / ώρα κατάρτισης)

Επικοινωνία

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)

Η ΓΣΕΒΕΕ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΙΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) απένειμε Τιμητική διάκριση στο Νικόλαο Τσίρο για την ουσιαστική προσφορά του στο Συνδικαλιστικό Κίνημα, στην ανάδειξη των θέσεων και προτάσεων των Ε.Β.Ε. της χώρας. Η απονομή έγινε  από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ.Γιώργο Καββαθά, στο πλαίσιο διεξαγωγής της 52ης Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Novotel.

Ο κ.Τσίρος υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν.Μαγνησίας από το 1988 έως το 2017, και συγκεκριμένα στη διάρκεια των ετών αυτών διετέλεσε Πρόεδρος, Έφορος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας (ΟΕΒΕΜ) από το 1993 έως και το 2021 είχε αξιώματα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή. Επίσης, ο κ.Τσίρος ήταν Αντιπρόσωπος της ΟΕΒΕΜ στη ΓΣΕΒΕΕ από το 2006 έως το 2021 και είχε πολυετή παρουσία στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΜ ευχαριστεί τον κ.Νικόλαο Τσίρο για την ενεργή πολυετή δράση του στο  τοπικό και πανελλαδικό συνδικαλιστικό κίνημα.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΡΥΦΩΝΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 52η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στο ξενοδοχείο Νοvotel στην Αθήνα με την παρουσία αντιπροσώπων των ΕΒΕ από όλη την Ελλάδα. Την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας στη ΓΣ της ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησαν 3 αντιπρόσωποι, οι κ.κ. Τρύφων Πλαστάρας, Ελευθέριος Πλαστάρας, Δωροθέα Καναβιτσά.

Στις εκλογικές διαδικασίες συμμετείχε το Μέλος του ΔΣ της ΟΕΒΕΜ, του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και του Συνδέσμου Βιοτεχνών Κατεργασίας Μετάλλου Ν.Μαγνησίας κ.Τρύφων Πλαστάρας, ο οποίος και επανεκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΜ συγχαίρει εγκάρδια τον κ.Τρύφωνα Πλαστάρα για την επανεκλογή του. Η Μαγνησία εκπροσωπείται για μια ακόμα φορά στο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ.

Η εκπροσώπηση του Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού οργάνου της Μαγνησίας, μίας από τις μεγαλύτερες Συνδικαλιστικές δυνάμεις της χώρας, στο Ανώτατο Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο αποτελεί αξιοσημείωτη επιτυχία. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε μια δημιουργική θητεία και μια στενή συνεργασία, με γνώμονα το καλό των Επαγγελματιών και σκοπό την επίλυση  Συνδικαλιστικών θεμάτων σε τοπικό και Πανελλαδικό επίπεδο.