Επίσημη επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ

Την πρώτη επίσημη της επίσκεψη πραγματοποίησε η Πρόεδρος της UEAPME κα. Ulrike Rabmer-Koeller στα  γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος στην Αθήνα, ως συνέχεια της πρωτοβουλίας της, – μετά την πρόσφατη εκλογή της στο ανώτατο αξίωμα-, για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη χώρα. Την Πρόεδρο της UEAPME και τον Επικεφαλή του Εμπορικού Τμήματος της Αυστριακής πρεσβείας υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς και ο Γεν. Γραμματέας Γ. Κουράσης, οι οποίοι την ξενάγησαν στις δομές της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ και ΚΕΚ) και ανέπτυξαν τη στρατηγική του φορέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ εξέθεσε το βασικό πυρήνα των θεμάτων που απασχολούν τη Συνομοσπονδία στην παρούσα συγκυρία, ανέλυσε το οικονομικό περιβάλλον και το πλαίσιο

της ασφυκτικής οικονομικής πολιτικής που ασκείται και  ζήτησε από τη διοίκηση της UEAPME να αναπτύξουν σταθερά το δίκτυο συνεργασίας και κοινών παρεμβάσεων, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερη αντιπροσώπευση στα ευρωπαϊκά όργανα και ευνοϊκότερη μεταχείριση στην προώθηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τις ΜμΕ. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την ανάγκη δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και την αύξηση της ρευστότητας και των επενδύσεων στην αγορά.  Στη συνάντηση παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Δ. Ασημακόπουλος και ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ κ. Παναγιώτης Γκόφας, οι οποίοι επισήμαναν την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας των οργανώσεων για το καλό των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρόεδρος κα. Rabmer-Koeller έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης την ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου και ενεργού συμμετοχής της UEAPME στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και εμβάθυνση ερευνητικών συνεργιών με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και δράσεων στον τομέα κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης.  Το εμπορικό τμήμα της Αυστριακής πρεσβείας εκδήλωσε την πρόθεση του να προωθήσει πρωτοβουλίες για  την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών και αλυσίδων αξίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ελλάδος και Αυστρίας. Οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί το ευρωπαϊκό όραμα και κεκτημένο, και καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το κοινό πεδίο δράσης των πολιτών και των επιχειρήσεων, θα πρέπει να εργαστούν όλοι από κοινού προς την πορεία αναπροσανατολισμού και εμβάθυνσης των ευρωπαϊκών πολιτικών προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας.