ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

 

Περιληπτική περιγραφή.

 

Για τη σταδιακή ανασυγκρότηση του τόπου μας, πρέπει να στοχεύσουμε σε διάφορους τομείς, που εμπεριέχουν τόσο τη μοναδικότητα όσο και την εξαγωγική φυσιογνωμία. Ας αρχίσουμε όμως με την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.

Αρχίζοντας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του «Διπόλου: Αεροδρόμιο – Λιμάνι». Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να πάνε μαζί. Απώτερος στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι η διεθνοποίηση του αεροδρομίου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αύριο, αλλά σε 10 χρόνια. Ωστόσο, πρέπει από σήμερα να αρχίσουμε τις απαραίτητες Ενέργειες, για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές, ως παρακαταθήκη για τα παιδιά μας. Έτσι, ο τουρίστας από την Κίνα ή την Αμερική ή την Β. Ευρώπη, που θα κατεβαίνει στο αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, θα επισκέπτεται και το μαγικό Πήλιο, θα μένει και στον Βόλο. Θα ενισχύσει δηλαδή την τοπική τουριστική βιομηχανία και κατά συνέπεια και τους επαγγελματοβιοτέχνες της Ομοσπονδίας μας.

Μένοντας στο προαναφερόμενο πνεύμα, πιστεύουμε ότι το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) για τον Λιμένα του Βόλου θα πρέπει να αναθεωρηθεί, αφού οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας μας μπορεί να το έχουν κατατάξει ως ξεπερασμένο. Σήμερα ίσως θα πρέπει να βλέπουμε «πόλη και λιμάνι ένα».

Μια νέα θεώρηση για τις χρήσεις και τη βέλτιστη αξιοποίηση του Λιμένα, είναι απαραίτητη, μια θεώρηση που θα κλίνει προς την Τουριστική του ανάπτυξη και μάλιστα προς την σοβαρότερη πλέον υποστήριξη της Κρουαζιέρας. Και βέβαια, οι φάσεις υλοποίησης των προαναφερόμενων, πρέπει να οριστικοποιηθούν και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Αγχιάλου, αφού θεωρείται ότι το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου αποτελεί τον σοβαρότερο παράγοντα για την εξέλιξη του Λιμένα Βόλου σε Ηome Port για την κρουαζιέρα, πράγμα που θα «αναστήσει» την πόλη έτι περεταίρω, λόγω της ξενοδοχειακής ανάπτυξης που θα της επιβάλει και των λοιπών υπηρεσιών τροφοδοσίας των κρουαζιερόπλοιων.

Παράλληλα, μια συνεργιστική λειτουργία του υδατοδρομίου, θα δώσει ακόμη μία διάσταση στην τουριστική δραστηριότητα που υπηρετεί την κρουαζιέρα.

Παραμένοντας στο ίδιο πνεύμα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την υποστήριξη του ανοίγματος μιας νέας γραμμής Βόλου – Κύπρου – Ισραήλ. Μια Πράξη που θα αναδείξει την μέσω θαλάσσης τουριστικοποίηση του Λιμένα Βόλου για ξένους και ντόπιους.

Τελειώνοντας, τονίζουμε ότι οι προαναφερόμενες σκέψεις, θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης για λήψη αποφάσεων, με την υποστήριξη όλων των Φορέων της περιοχής, στην οποία θα κληθούν οι αρμόδιοι παράγοντες και επιστήμονες του αντικειμένου, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο προαναφερόμενο αντικείμενο.

 

 

 

 

Εκτενέστερη ανάπτυξη.

 

Για τη σταδιακή ανασυγκρότηση του τόπου μας, πρέπει να στοχεύσουμε σε διάφορους τομείς, που εμπεριέχουν τόσο τη μοναδικότητα όσο και την εξαγωγική φυσιογνωμία. Ας αρχίσουμε όμως με την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.

 

Αρχίζοντας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του «Δίπολου: Αεροδρόμιο – Λιμάνι». Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να πάνε μαζί. Απώτερος στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι η διεθνοποίηση του αεροδρομίου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αύριο, αλλά σε 10 χρόνια. Ωστόσο, πρέπει από σήμερα να αρχίσουμε τις απαραίτητες Ενέργειες, για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές, ως παρακαταθήκη για τα παιδιά μας. Έτσι, ο τουρίστας από την Κίνα ή την Αμερική ή την Β. Ευρώπη, που θα κατεβαίνει στο αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, θα επισκέπτεται και το μαγικό Πήλιο, θα μένει και στον Βόλο. Θα ενισχύσει δηλαδή την τοπική τουριστική βιομηχανία και κατά συνέπεια και τους επαγγελματοβιοτέχνες της Ομοσπονδίας μας

 

Ειδικότερα όμως, είναι απαραίτητο να γίνει μια εκδήλωση, με την υποστήριξη όλων των Φορέων της περιοχής, στην οποία θα κληθούν οι αρμόδιοι παράγοντες και επιστήμονες του αντικειμένου, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο προαναφερόμενο αντικείμενο.

 

Μένοντας στο προαναφερόμενο πνεύμα, πιστεύουμε ότι το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) για τον Λιμένα του Βόλου θα πρέπει να αναθεωρηθεί, αφού οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας μας μπορεί να το έχουν κατατάξει ως ξεπερασμένο. Σήμερα ίσως θα πρέπει να βλέπουμε «πόλη και λιμάνι ένα». Μια νέα θεώρηση για τις χρήσεις και τη βέλτιστη αξιοποίηση του Λιμένα, είναι απαραίτητη, μια θεώρηση που θα κλίνει προς την Τουριστική του ανάπτυξη και μάλιστα προς την σοβαρότερη πλέον υποστήριξη της Κρουαζιέρας. Οι λειτουργίες του Λιμένα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και οι χρήσεις του να επαναοριοθετηθούν, με ιδιαίτερο βάρος στην τουριστική και πολιτιστική του σύνδεση με την πόλη και τα αξιόλογα περίχωρα του Βόλου και του Πηλίου. Οι ανεκμετάλλευτοι χώροι και τα κτίρια του Λιμένα, πρέπει να αξιοποιηθούν για την υποδοχή των τουριστών κατά την αποβίβασή και επιβίβασή τους στα κρουαζιερόπλοια, καθώς και την αναψυχή των υπολοίπων δημοτών της πόλης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με κατάλληλες αρχιτεκτονικές, λιμενικές και συγκοινωνιακές παρεμβάσεις και σε συνέχεια βέβαια των προτάσεων και των Σχεδίων που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ειδικούς.

 

Μια νέα θεώρηση για τις χρήσεις και τη βέλτιστη αξιοποίηση του Λιμένα, είναι απαραίτητη, μια θεώρηση που θα κλίνει προς την Τουριστική του ανάπτυξη και μάλιστα προς την σοβαρότερη πλέον υποστήριξη της Κρουαζιέρας. Και βέβαια, οι φάσεις υλοποίησης των προαναφερόμενων, πρέπει να οριστικοποιηθούν και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Αγχιάλου, αφού θεωρείται ότι το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου αποτελεί τον σοβαρότερο παράγοντα για την εξέλιξη του Λιμένα Βόλου σε Ηome Port για την κρουαζιέρα, πράγμα που θα «αναστήσει» την πόλη έτι περεταίρω, λόγω της ξενοδοχειακής ανάπτυξης που θα της επιβάλει και των λοιπών υπηρεσιών τροφοδοσίας των κρουαζιερόπλοιων.

Παράλληλα, η συνεργιστική λειτουργία του υδατοδρομίου (η αδειοδότηση του οποίου σταλίζει με ευθύνη του Υπουργού Υποδομών), θα δώσει ακόμη μία διάσταση στην τουριστική δραστηριότητα που υπηρετεί την κρουαζιέρα, (μέσω των εκδρομικών πακέτων που θα προσφέρουν στους επιβάτες) και θα συμβάλει και στην τουριστική κίνηση των Σποράδων, με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της διεθνούς διαφήμισης του τόπου ως τουριστικού προορισμού.

Παραμένοντας στο ίδιο πνεύμα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την υποστήριξη του ανοίγματος μιας νέας γραμμής Βόλου – Κύπρου – Ισραήλ. Μια Πράξη που θα αναδείξει την μέσω θαλάσσης τουριστικοποίηση του Λιμένα Βόλου για ξένους και ντόπιους.

Ωστόσο, θα πρέπει να εκμοντερνιστούν και οι παροχές του Λιμένα στα πλοία που τον επισκέπτονται, δηλαδή η παροχή ρεύματος στα σταθμευμένα πλοία για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πλησίον της πόλης, η οικονομική διαχείριση των αποβλήτων κτλ. Επίσης οι παροχές στους τουρίστες θα πρέπει να έχουν και ατομικό χαρακτήρα, όπως είναι η βοήθεια σε ΑΜΕΑ, οι μεταφορές, η πληροφόρηση κτλ. Όλοι οι αρμόδιοι Φορείς της πόλης θα πρέπει να συμμετάσχουν στην υποδοχή του τουριστικού ρεύματος, με πολιτιστικού τύπου εκδηλώσεις.

Βεβαίως, όλα τα προαναφερόμενα εξαρτώνται από την βούληση των τοπικών παραγόντων, δηλαδή του Ο.Λ.Β. Α.Ε, του Δήμου Βόλου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΤΑΙΠΕΔ, του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, των Πολιτιστικών Φορέων, κτλ. καθώς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η τελευταία όμως βασίζεται στην ειλικρινή βούληση των κυβερνώντων για να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, με σταθερή πολιτική και σαφείς δεσμεύσεις προς τους επενδυτές.

 

Τελειώνοντας, τονίζουμε ότι οι προαναφερόμενες σκέψεις, θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης για λήψη αποφάσεων, με την υποστήριξη όλων των Φορέων της περιοχής, στην οποία θα κληθούν οι αρμόδιοι παράγοντες και επιστήμονες του αντικειμένου, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο προαναφερόμενο αντικείμενο. Και, ας αρχίσουμε με μια αναθεώρηση του Προγραμματικού Σχεδίου του λιμανιού, με βάση το οποίο θα προχωρήσουν όλα τα αναγκαία έργα.