ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Φ15/οικ.62588/754 Εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το Καθεστώς γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις επιχειρήσεις:

  • Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Αυτόματοι πωλητές
  • Παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία
  • Πώληση τυποποιημένων τροφίμων
  • Τουριστικά καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές
  • Κολυμβητικές δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα
  • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Εγκύκλιος για τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Γνωστοποιήσεων Ν.4442-2016

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ