Εκδήλωση παρουσίασης πορισμάτων έρευνας της Νομικής Κλινικής «Διεθνές Εμπόριο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις» 2016-2017

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, η εκδήλωση παρουσίασης των πορισμάτων της έρευνας της «Νομικής Κλινικής – Trade Law Clinic» στο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου για το έτος 2016-2017. Η ημερίδα αυτή πραγματοποιείται για 2η χρονιά με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ομάδων φοιτητών του Τμήματος Νομικής και επιστημονικών στελεχών κοινωνικών φορέων. Την επιστημονική εποπτεία και την επιμέλεια οργάνωσης της συγκεκριμένης είχε το Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον κ. Αναστάσιο Γουργουρίνη, Λέκτορα του τμήματος Νομικής σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τον ΣΕΒ, την Greenpeace και το WWF Ελλάς.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν φέτος σχετικά με τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και αντιμετώπισης των στρεβλώσεων στο διεθνές εμπόριο ήταν 1) οι πτυχές της νέας Εμπορικής Συμφωνίας Ευρώπης Καναδά (CETA), 2) οι προεκτάσεις και νομικές συνέπειες του Ρωσικού εμπάργκο στα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα και 3) τα μέσα εμπορικής άμυνας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα πορίσματα των ερευνών και οι παρουσιάσεις των ομάδων εργασίας θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Για την περσινή εκδήλωση, αναζητήστε πληροφορίες στο http://gsevee.gr/deltiatupou/671-wwf-athens-pil

* Στο πλαίσιο του Trade Law Clinic, προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών αναλαμβάνουν την εκπόνηση επιστημονικών μελετών (ενημερωτικών, συμβουλευτικών ή και ad hoc) σε καθορισμένες θεματικές κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με φορείς και την κοινωνία των πολιτών, υπό ακαδημαϊκή επίβλεψη και εποπτεία. Σκοπός του Trade Law Clinic είναι η θέση της θεωρίας του δικαίου του διεθνούς εμπορίου στην πράξη, ώστε η παραγόμενη έρευνα να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και ανησυχίες.

Εν προκειμένω, η επιστημονική έρευνα πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς πραγματοποιούν (σε βάθος ενός ακαδημαϊκού έτους) μία σειρά τακτών συναντήσεων μαζί τους προκειμένου να τους παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες και προβληματισμούς και να τους κατευθύνουν ως προς τα πρακτικά ερευνητικά ζητούμενα.