ΛΑΕΚ ΕΤΟΥΣ 2017

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις Έτους 2017

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος και Ενημερωτική Επιστολή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΕΚ 2017

ΛΑΕΚ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017