ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΒΘΚΕ ΟΕΒΕΜ

Τη Δευτέρα 10/7/2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος συνάντηση εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των Διοικήσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Μαγνησίας (ΟΕΒΕΜ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ).

Εκ μέρους της ΟΕΒΕΜ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τρύφων Πλαστάρα, στη συνάντηση συμμετείχαν η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. κα Δ. Καναβιτσά, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Αθ. Μόσχος, ο Έφορος Καινοτομίας & Προγραμμάτων κ. Ι. Γρηγορίου, και ο Επιστημονικός Συνεργάτης κ. Ι. Φλιτρής, ενώ τον ΣΒΘΚΕ εκπροσώπησαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ελ. Κολιοπούλου και η Γενική Διευθύντρια κα Φρ. Δαγλαρίδου.

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, οι δραστηριότητες και οι θέσεις των δύο οργανισμών, ζητήματα που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, η αναγκαιότητα αναβάθμισης των υποδομών της περιοχής, ενώ τέλος, έγινε λόγος και για την πορεία της Πρωτοβουλίας «Κίνημα Πολιτών. Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε», στο οποίο συμμετέχει και ο Σύνδεσμος.

Η ανταλλαγή απόψεων έκλεισε με την καταφατική δέσμευση των δύο φορέων για τη δημιουργία ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας.