Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά με την Υφυπουργό Εσωτερικών, κα Κόλλια – Τσαρουχά

Στο πλαίσιο της ετήσιας συμμετοχής της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 82η Διεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με την Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) κα. Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά, με αντικείμενο συζήτησης την πορεία της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Β. Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ παρέδωσε στην Υφυπουργό την εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, επισήμανε τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών και την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Υπογράμμισε τη σημασία ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης στη Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και της προώθησης των κατάλληλων διαρθρωτικών μεταβολών στο παραγωγικό μοντέλο εις όφελος των τοπικών επιχειρήσεων. Επίσης, ανέφερε ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων και την κατάθεση ολοκληρωμένου πλέγματος προτάσεων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στη Β. Ελλάδα, εξαιτίας του διασυνοριακού παρεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και του κύματος μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες.

Η Υπουργός κα. Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά δεσμεύτηκε ότι θα διευρύνει το πλαίσιο συνεργασίας  με τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, ενώ τόνισε ότι ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ είναι κεντρικός στην προαγωγή των θέσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.