Ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

Ανοικτή επιστολή

Προς
τον Πρωθυπουργό
ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
2. Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη
Βόλος, 25/5/2010
Αρ. πρωτ. 122
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κόγιας και είμαι ο Πρόεδρος των Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος. Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να επισημάνουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος των Περιπτερούχων Καπνοπωλών. Η ελληνική κοινωνία διέρχεται μια βαθύτατη οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει όλες τις κοινωνικές τάξεις μηδενός εξαιρουμένου και του επαγγελματικού κλάδου των Περιπτερούχων.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας υπενθυμίζουμε ότι πριν από αρκετά χρόνια αρκετοί συμπολίτες, συμπεριλαμβανομένου και εμού του ιδίου, βρισκόμασταν στην παραγωγική διαδικασία και λόγω της μεγάλης αποβιομηχάνισης αναγκαστήκαμε να αναζητήσουν επαγγελματική διέξοδο στον κλάδο των περιπτέρων. Σήμερα εξωθούμαστε και πάλι στην ανεργία. Οι βασικοί λόγοι που παραθέτουμε ακολούθως σας παρουσιάζουν μια πλήρη εικόνα του αδιεξόδου στο οποίο έχουμε περιέλθει. Εξ αυτού του λόγου και μην έχοντας άλλη επιλογή παρά την τρίμηνη επιμονή μας και με 13 ερωτήσεις και μια επίκαιρη ερώτηση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, αλλά και πλήρη ενημέρωση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για το ότι ο κλάδος μας δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, διότι το πολύ χαμηλό τιμολογιακό κόστος δεν επιτρέπει σε εμάς τη βιωσιμότητα.

Δεν μιλάμε σήμερα για μεροκάματο αλλά για να μην υπερχρεωθούμε λόγου των τεράστιων λειτουργικών εξόδων. Σήμερα προσπαθούμε να πληρώσουμε τις υπάρχουσες λειτουργικές υποχρεώσεις μας. Εξ αυτού του λόγου βρισκόμαστε στο αδιέξοδο που θα σας αναφέρουμε παρακάτω σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ευθιξίας εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος των Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ν. Λαρίσης, ο Πρόεδρος Ν. Ιωαννίνων ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης Καπνοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης, τον Γεν. Γραμματέα Ν. Τρικάλων, ο Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ν. Καρδίτσας, ο Πρόεδρος των Σερρών, ο Πρόεδρος Ξάνθης και ο Πρόεδρος του Πειραιά θα με συντροφεύσουν στην απεργία πείνας. Απευθυνόμενοι στην ευαισθησία σας, ζητούμε να στηρίξετε τα δίκαια αιτήματα του Κλάδου μας, όπως παρατίθενται κάτωθι:

Τσιγάρα. Οι μεγάλες μειώσεις των ποσοστών κέρδους στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα, προέκυψε από την εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων. Τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι μάρτυρες μίας προσπάθειας της χώρας μας να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της από οικονομικής πλευράς. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι τα ανακοινωθέντα φορολογικά μέτρα, τα οποία δεν έχουν προηγούμενο για την χώρα μας. Θα ήτανε παράλογο κάποιος να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην προσπάθεια αυτή[COLOR=#363636]. Σε ότι αφορά τον κλάδο μας, είναι αδιανόητο να θέλει το κράτος να είμαστε άμισθοι φοροεισπράκτορες παρακρατώντας 85,70% στα τσιγάρα και 87% στα καπνά, ενώ εμείς καλούμαστε να δουλέψουμε για μεροκάματα πείνας με κέρδος κατά μέσο όρο ανά πακέτο 0,16 λεπτά. Με λίγα λόγια στο πακέτο του 3,20 € το ποσοστό μας ήταν 8,48%, στο πακέτο του 3,80 το ποσοστό μας σήμερα είναι 4,5%,και στο πακέτο του 4,80 € έως 5 € το ποσοστό κέρδους 3,2% έως 3,4 %.

α) με τον Ν. 3037/08 αντικαπνιστικό νόμο και την απαγόρευση στους κλειστούς & Δημόσιους χώρους έχει επέλθει μία μείωση στις πωλήσεις μας της τάξεως του 30%.
β) με τον Ν. 3815/2010 ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από 57% ορίστηκε στο 63%, ο δε πάγιος από 5% σε 7,5% και πριν καλά-καλά καταλάβουμε τι ακριβώς σήμαινε αυτό, ουσιαστικά το πακέτο της πλέον ζητούμενης τιμής του 3,20 € πήγαινε την τιμή του πακέτου στο 3,80 € και με μείωση του κέρδους μας κατά 10 λεπτά ανά πακέτο. Φυσικά ήρθε η δεύτερη αύξηση η οποία δίνει την χαριστική βολή, που ορίζει τον συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 65% και που με τα νέα μέτρα εφαρμογής στήριξης ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης πήγε στο 67% με ποσοστό κέρδους από 3,2% έως 3,4 % με ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ποσοστών στα κέρδη μας.

Αναφέρουμε ότι κύριος όγκος των πωλήσεων μας από το περίπτερο καπνοπωλείο το είναι προϊόντα καπνού, τα οποία φορολογούνται στην πηγή τους. Το υπόλοιπο είναι μικροποσά που δεν αλλοιώνουν σημαντικά τον χαρακτήρα του συνολικού τσίρου. Σας ενημερώνουμε ότι το 50-60% των σημείων πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων έχουν τζίρο 150.000 ευρώ, το 30% των συναδέλφων μας είναι κάτω από 100.000 ευρώ και μόνο το 10% των συναδέλφων έχουν βιωσιμότητα και οικονομική ευρωστία.

Πρόταση μας είναι:

α) Να υπάρξει νομοθετική επαναφορά για καθορισμό κατώτατου ορίου ποσοστού κέρδους στο 8,2%, για το περίπτερο καπνοπωλείο όπως υπήρχε μέχρι την ψήφιση του Ν. 2127/1993 όπου οι τιμές λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων κάπνων καθορίζονταν από το κράτος και το ποσοστό κέρδους των λιανοπωλητών είχε καθαρισθεί σε ποσοστό 9,1%. Με το Άρθρο 45 του παραπάνω νόμου δόθηκε το δικαίωμα στους καπνοβιομήχανους και τους εισαγωγείς να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές λιανικής πώλησης, των καπνών και επομένως να καθορίζουν και το ποσοστό κέρδους των λιανοπωλητών.

β) Να υπάρξει απελευθέρωση της αναγραφόμενης τιμής ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο κράτος να εξασφαλίσει των σύνολο του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θέλει και το υπόλοιπο η καπνοβιομηχανία πρατηριούχοι –αντιπρόσωποι και για μας το περίπτερο καπνοπωλείο να υπάρξει καθορισμός κατώτατου ορίου ποσοστού κέρδους 8,2% επί της αγοράς του τιμολογίου. Σήμερα στις παρακάτω χώρες Κύπρος, Ιταλία, Αγγλία, Ελβετία, Σλοβακία, κ.α. είναι χωρίς αναγραφόμενη τιμή και ισχύει αυτό το καθεστώς.

γ) Να υπάρξει επαναπροσδιορισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το 67% που έγινε με την τρίτη αύξηση στο60%, διότι αυτός είναι ο μέσος όρος στη ευρωπαϊκή κοινότητα.

δ) Να υπάρξει οριστική απαλλαγή της περαίωσης.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζετε ότι το φορολογικό καθεστώς των βιομηχανοποιημένων καπνών είναι εναρμονισμένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπεται από τις διατάξεις των οδηγιών 92/12 ΕΟΚ, 92/79 ΕΟΚ, ΚΑΙ 95/59 ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001<<Εθνικος Τελωνειακός Κώδικας>> (ΦΕΚ 265 Α) και την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/118 ΕΚ και ζητούμε να δείτε κατά πόσο ο Ν. 3815/2010 είναι σύννομος με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Όποια πρόταση από τις τρεις προαναφερόμενες και να νομοθετούνταν θα βοηθούσε ουσιαστικά ώστε να υπάρξει μια μικρή οικονομική ανακούφιση. Γνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σεβόμαστε τις ανησυχίες σας, πλην όμως μια μεγάλη κοινωνική τάξη φαίνεται ότι είναι υπό διωγμό. Οι προσδοκίες της ελπίδας για επιβίωση που προσδοκούμε από εσάς ας μην γίνουν μαρτυρικός εφιάλτης ανεργίας. Το μόνο που μας μένει είναι να αγωνιστούμε προκειμένου να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας που μέσα από αυτές συντηρούμε τις οικογένειες μας.
Αγωνιζόμαστε για να μην μείνουμε άνεργοι.
Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα της εργασίας.
Αγωνιζόμαστε γιατί σήμερα δεν μιλάμε για μεροκάματο αλλά για το πώς θα καλύψουμε τα τεράστια λειτουργικά έξοδα μας.
Αρνούμαστε να επιδοτήσουμε τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
Αγωνιζόμαστε 18 έως 24 ώρες ημερησίως για μεροκάματο πείνας.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, ζητάμε να στηρίξετε τις μικρές επιχειρήσεις μας. Μια μεγάλη επαγγελματική τάξη προσδοκά από εσάς να αποκαταστήσετε την αδικία που προκλήθηκε από την νέα φορολογία που επιβλήθηκε. Ευελπιστούμε ότι η αγωνία και ο έντονος προβληματισμός των 46.000 συναδέλφων μας θα σας οδηγήσουν σε μια δίκαια και οριστική λύση.

Σήμερα με τα νέα «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας», ο κλάδος μας πλήττεται ανεπανόρθωτα, διότι αφενός με την αύξηση που ορίστηκε από το 21% στο 23% ως φορολογητέα αξία και αφετέρου δε με την αύξηση του πάγιου φόρου από 7,5% στο 10% και την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πήγε στο 67% η αξία κάθε πακέτου τσιγάρα της πλέον ζητούμενης τιμής εκτινάσσεται στο 4,80€ έως και 5 € και ποσοστό κέρδους 0,16 λεπτά. Τα ποσοστά συνολικού κέρδους περιορίζονται στο 3,2 % έως και 3,4 %.

Η Ομοσπονδία Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Ελλάδος ζητά από εσάς να κάνετε άμεση παρέμβαση επί του νομοσχεδίου προκειμένου να μην αφανιστεί ένας μεγάλος κλάδος που το σύνολο του περνά κατά πολύ τις 300,000 οικογένειες. Σε κανένα επαγγελματικό κλάδο δεν υπάρχει η αβεβαιότητα του αύριου, όπως το συγκεκριμένο κλάδο. Σήμερα δε παραμένοντας στις υπάρχουσες τιμές των πακέτων χωρίς να προχωρήσουν σε νέα αύξηση πρόσθεσαν την νέα φορολογία στην τιμή αγοράς με συνέπεια να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση στα ποσοστά κέρδους μας.

2) Κάρτες. Πριν λίγα χρόνια που ξεκίνησε η πώληση των καρτών κινητής τηλεφωνίας, ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε ‘‘πλάτη’’ ώστε να μπορέσουν να καταξιωθούν και να επιβληθούν τα προϊόντα τους στην αγορά. Στην αρχή τα ποσοστά μας ήταν 15% και στην συνέχεια τα ποσοστά μας σταδιακά συρρικνώθηκαν και σήμερα είναι 3% έως 3,80%.

Η συνεχής μείωση των ποσοστών κέρδους μας από τις πωλήσεις στα προϊόντα τους μας έχει φέρει σε αδιέξοδο και η κατάσταση πλέον είναι οριακή. Από την μια πλευρά τα τεράστια λειτουργικά μας έξοδα και το εξαντλητικό ωράριο και από την άλλη πλευρά τα λιγοστά κέρδη οδηγούν τις επιχειρήσεις μας στον αφανισμό και στο οριστικό κλείσιμο. Εμείς ως επαγγελματική τάξη με τεράστιες λειτουργικές υποχρεώσεις δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την χαμηλή τιμολογιακή πολιτική που θίγει τις επιχειρήσεις μας.

Στα δίκαια αιτήματα μας συντάσσονται οι:
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Ε.Β.Ε. – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ.ά.
Μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποίησαν αρκετά πρωτοβάθμια σωματεία της χώρας μας όπως: Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδος, αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιήσουμε Απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, τα «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας», ο κλάδος μας πλήττεται ανεπανόρθωτα, διότι αφενός με την αύξηση που ορίστηκε από το 21% στο 23% ως φορολογητέα αξία και με την αύξηση του πάγιου φόρου από 7,5% στο 10% η αξία κάθε πακέτου τσιγάρα της πλέον ζητούμενης τιμής εκτινάσσεται στο 4,80€ και ποσοστό κέρδους 0,16 λεπτά. Επίσης με τα νέα μετρά για πρώτη φορά μπαίνει ειδικός φόρος κατανάλωσης τόσο στα αναψυκτικά όσο και στους χυμούς, και εμφιαλωμένο νερό. Τα ποσοστά συνολικού κέρδους περιορίζονται από 3,2% έως 3,4 %. Η Ομοσπονδία Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Ελλάδος ζητά από εσάς να κάνετε άμεση παρέμβαση επί του νομοσχεδίου προκειμένου να μην αφανιστεί ένας μεγάλος κλάδος που το σύνολο του περνά κατά πολύ τις 300,000 οικογένειες. Σε κανένα επαγγελματικό κλάδο δεν υπάρχει η αβεβαιότητα του αύριου, όπως το συγκεκριμένο κλάδο. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, οι συνάδελφοι Περιπτερούχοι Καπνοπώλες δεν ανήκουν σε κανένα κομματικό μηχανισμό. Ο μόνος μηχανισμός που υπάρχει ήταν και είναι ο σκληρός αγώνας δρόμου για την επιβίωση των οικογενειών μας, αλλά και των παιδιών μας. Ευελπιστούμε να αφουγκραστείτε τους αγωνιώδεις προβληματισμούς και να υπάρξει μια δίκαια και σωστή λύση.

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Δ. Κόγιας
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος