Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με την Υφυπουργό Παιδείας, κα. Σοφία Ζαχαράκη

Σήμερα, Τρίτη 27 Αυγούστου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά, με την Υφυπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιο Βούτσινο.foto

Από τη μεριά της ΓΣΕΒΕΕ τέθηκαν θέματα σχετικά με την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ενίσχυση των σχολών μαθητείας και του έτους μαθητείας ΕΠΑΛ, μέτρα διευκόλυνσης των μικρών επιχειρήσεων για συμμετοχή στις δράσεις μαθητείας), τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης (εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάρτισης, νέο πλαίσιο αδειοδότησης των κέντρων διά βίου μάθησης κοκ), την ανάγκη επανασχεδιασμού δράσεων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τη σημασία των επαγγελματικών περιγραμμάτων, την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και τη ρύθμιση των ποικίλων θεμάτων πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

Από τη μεριά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας τέθηκαν τα θέματα του κοινού σχεδιασμού μεταξύ ΕΕΚ και διά βίου μάθησης, και αναλήφθηκε η δέσμευση για συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των σχετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Παιδείας. Η Υφυπουργός σημείωσε, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον του Υπ. Παιδείας για συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιεχομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα.

Τόσο ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, όσο και η Υφυπουργός Παιδείας επισήμαναν την σημασία της εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την προσπάθεια αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας και για τον εξορθολογισμό της αγοράς εργασίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και υπήρξαν αμοιβαίες δεσμεύσεις περαιτέρω επαφών και συστηματικής συνεργασίας.