«ΟΕΒΕΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ (20.02.2021)