ΦΕΚ Β’ 2476 – 10.06.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  του Κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

ΦΕΚ 2476 ΑΠΟ 14.06.2021 ΕΩΣ 21.06.2021