ΦΕΚ 4206 12.09.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  του Κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00

ΦΕΚ 4206 12.09.2021 ΜΕΤΡΑ ΑΠΌ 13.09.2021 ΕΩΣ 20.09.2021