ΦΕΚ 4441 25.09.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  του Κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00

ΦΕΚ 4441 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 27.09.2021 ΕΩΣ 04.10.2021