Παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Αξιότιμε κ.Διοικητά,

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 ορίζεται με έναρξη την 21η Νοεμβρίου 2022 και λήγει την 20η Δεκεμβρίου 2022.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, έως το τέλος Μαρτίου 2023. Αιτιολογώντας το αίτημά μας σημειώνουμε τα εξής:

  1. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ αποτελούν βασική πηγή εσόδων και κύριο παράγοντα βιωσιμότητας των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών της χώρας μας (Σύλλογοι – Σωματεία)
  2. Δεν θα καταφέρουν να καταρτιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος:
  • Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προγραμμάτων (περίπου ένας μήνας) είναι αρκετά σύντομο
  • Τα ωράρια εργασίας (πρωί – απόγευμα) και λίγο πριν την εορταστική περίοδο διευρυμένα, περιορίζουν τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες κατάρτισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είμαστε βέβαιοι πως κατανοείτε την κατάσταση και τη δυσμενή θέση που βρίσκονται οι ΦΕΕ και πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη υλοποίησης της πλειοψηφίας των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημά μας και  προχωρήσετε σε παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 έως και τέλη Μαρτίου 2023.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!