ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _2023

EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023

Το KEK της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Παράρτημα Θεσσαλίας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Κωδικός Πιστοποίησης 1111-1075), δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών, εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β’ και Γ΄ κατηγορία.

Μετά την επιμόρφωση οι συμμετέχοντες μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους και δεν χρειάζεται να αναθέσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε άτομο εκτός επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης.

Οι ώρες κατάρτισης είναι για:

  • Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας 10 ώρες (5 ώρες /ημέρα) κόστος 50€.
  • Β’ κατηγορία επικινδυνότητας 35 ώρες (5 ώρες /ημέρα) κόστος 100€ (καταβάλλεται σε 2 δόσεις)

Δικαιολογητικά τα οποία θα μας αποστείλετε :

  • Αίτηση
  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση μητρώου επιχείρησης από το taxisnet (ΚΑΔ)
  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση νομικών προσώπων επιχείρησης από το taxisnet ή καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση που δεν πρόκειται για ατομική)
  • καταθετήριο

Επισυνάπτεται αίτηση 2023

ΑΙΤΗΣΗ Τ.Α_2023

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ