Σχετικά με εμάς

 

Σκοποί της οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η ομοσπονδία σκοπούς έχει:

  1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες και στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  2. Την καταγραφή και την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, αναπτυξιακές εταιρίες και φορείς (π.χ. Βιοτεχνικό Πάρκο), για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους. Την ίδρυση παραρτήματος Κ.Ε.Κ ΓΕ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Παράρτημα Θεσσαλίας, για την επιμόρφωση των μελών της. Την ενίσχυση και υποβοήθηση αυτών με την εισφορά χρημάτων ή άλλων αντικειμένων καθώς και κάθε άλλης παροχής.
  4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
  5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης.

H Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Νομού Μαγνησίας έχει στη δύναμή της 31 Πρωτοβάθμια Σωματεία με 1.600 μέλη. Είναι παράρτημα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της έως σήμερα, η Ομοσπονδία προσπαθεί να πρωτοστατήσει, ώστε να υπάρξει ένας ενιαίος βηματισμός προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΜΜΕ για μια σχεδιασμένη και προγραμματισμένη οικονομική ανάπτυξη. Πρώτη προτεραιότητα της Ομοσπονδίας ήταν εξ αρχής -και, βεβαίως, εξακολουθεί να είναι- η στήριξη της τοπικής αγοράς, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, εφάμιλλων των Ευρωπαϊκών.

 

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προέκυψε μετά την τέλεση των αρχαιρεσιών της 28/3/2018.

Πρόεδρος
Τρύφων Πλαστάρας

Α΄ Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Τόπας

Β΄ Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Χατζηπαρασίδης

Γεν. Γραμματέας
Δωροθέα Καναβιτσά

Αναπληρωτής Γραμματέας
Νικόλαος Πλουμιστός

Ταμίας
Ιωάννης Φόβος

Αναπληρωτής Ταμίας
Νικόλαος Τσίρος

Έφορος
Αθανάσιος Μόσχος

Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων
Τσούπρος Απόστολος

Μέλη
Νικόλαος Αγγελέτος, Κοντάκης Ματθαίος (Μάνθος)

Ελεγκτική Επιτροπή
Πλαστάρας Ελευθέριος (Πρόεδρος)
Μαρκόπουλος Γεράσιμος
Γκάγκας Γεώργιος

Αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΒΕΕ
Δωροθέα Καναβιτσά
Νικόλαος Τσίρος
Τρύφων Πλαστάρας
Βασίλειος Τόπας

ΟΕΒΕΜ
Παύλου Μελά 43-45, 1ος όροφος
38333 Βόλος
Τηλ. – Fax 24210 32780
oebemg[at]gmail.com

Χάρτης

Επικοινωνήστε μαζί μας