ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας κατόπιν κοινοποίησης από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ σχετικά με τις οινοποιητικές μονάδες που παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα τους σε φορολογική αποθήκη, σας ενημερώνει ότι υφίσταται νέα υποχρέωση προσκόμισης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της Δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο παραγόμενο προϊόν και άλλων σχετικών εγγράφων. Οι νέες υποχρεώσεις αναγράφονται στα υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β’) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β’) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Σας παραθέτουμε το έντυπο Δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΕΒΕΜ στο 24210-32780, Π.Μελά 43-45, ώρες λειτουργίας 09:30 – 14:30.

ΕΔΥΟφιν _ΚΟΙΝ_ΤΡΟΠ_Β ΑΥΟ ΑΑΔΕ

ΦΕΚ_Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΝΤΥΠΟ fin ΜΙΚΡΟΥ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ