ΗΜΑ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η εγγραφή και καταχώριση συνεχίζεται.

Παρόλαυτά, συνιστούμε να γίνει άμεσα ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αποβλήτων. Η υποβολή εκθέσεων θα είναι σύντομα δυνατή  από την πλατφόρμα του ΗΜΑ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31/5/2017.