Καύση RDF

Η ΟΕΒΕΜ μετά από πρόσκληση της Περιβαλλοντικής  Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, που μας καλεί στην ενημερωτική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στις 18:00 στην αίθουσα Κορδάτου στο κτίριο Παπαστράτος στο Βόλο, για ενημέρωση σχετικά με τη καύση RDF από την ΑΓΕΤ, καλεί τους Συλλόγους – Μέλη της να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή. Σκοπός είναι να ενημερωθούμε διεξοδικά για τις προϋποθέσεις καύσης RDF και δηλώνουμε παρόν σε οποιαδήποτε εκδήλωση έχει σχέση με την υγεία των πολιτών του Βόλου, την οποία θέτουμε πρώτη και πάνω απ’ όλα αδιαπραγμάτευτα. Άλλωστε σκοπός του σύγχρονου επιχειρείν δεν είναι μόνο το κέρδος.

Όσον αφορά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που προγραμματίζει η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, η ΟΕΒΕΜ θα πάρει απόφαση για την συμμετοχή της εφόσον εξετάσει όλες τις απόψεις , τις επιστημονικές έρευνες και ακούσει τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς η ίδια η ΟΕΒΕΜ δεν διαθέτει γνώσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες καύσης RDF.

Καλεί δε, τους έχοντες θέση ευθύνης να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να ενημερώσουν τεκμηριωμένα και επιστημονικά για το συγκεκριμένο θέμα καύσης μεγάλων ποσοτήτων RDF, καθώς επίσης και να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό διάφορες έρευνες, στοιχεία ή μελέτες που δείχνουν τις συνέπειες καύσης RDF σε Πανευρωπαϊκό ή ευρύτερο πεδίο, αν υπάρχουν.