ΦΕΚ 4577 03.10.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  του Κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00

ΦΕΚ 4577 ΑΠΟ 04.10.2021 ΕΩΣ 11.10.2021