ΜΕΧΡΙ 16/10/2022 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας υπενθυμίζει πως η προθεσμία υποβολής προτάσεως των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 έχει παραταθεί έως 16/10/2022.

Στόχος προγράμματος

Η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Δικαίωμα συμμετοχής

  1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων οι οποίες είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στην ΟΕΒΕΜ και οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό.
  2. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στην ΟΕΒΕΜ και οι απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό
  3. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:
  • όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
  • να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Διάρκεια προγράμματος – Επίδομα

40 ώρες – 10 ημέρες – εκτός ωρών εργασίας – 200 € (5€ / ώρα κατάρτισης)

Επικοινωνία

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)